Beschikbaar in Haarlem

 

Algemene voorwaarden

& algemene vervoerscondities

Algemene voorwaarden

Op vervoer van goederen over de weg zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.

   Algemene vervoerscondities 2002 (versie2016)

Algemene voorwaarden BuurtMus

BuurtMus (handelsnaam van Sparrow b.v., Kvk nr. 66477336) is een dienst voor het verzenden, retourneren en bezorgen van e-commerce pakjes en aanverwante dienstverlening. Je kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch.

Wat BuurtMus doet

 • BuurtMus heeft een verzendservice ontwikkeld waarmee consumenten eenvoudig e-commerce pakjes kunnen verzenden en retourneren.
 • De BuurtMus service geldt (momenteel) uitsluitend voor verzendingen (binnen Nederland) en retouren. Voor de retour-service dien je te beschikken over een retourlabel van een landelijke vervoerder waarmee je kosteloos kunt retourneren of het pakje gaat naar een Antwoordnummer.
 • Op de website van BuurtMus www.buurtmus.nl kun je je pakje volgen (track & trace) en de status van je zending zien.

Hoe het verzenden werkt

 • Via de BuurtMus website (en applicaties) kies je voor ‘Pakje verzenden’. Vervolgens dien je de gevraagde verzend-informatie in te vullen en een afhaaldag te selecteren. BuurtMus zal het verzendlabel uitprinten, je dient dit niet zelf te doen.
 • De te verzenden pakjes dienen te voldoen aan de, in deze overeenkomst beschreven, ‘Pakjes criteria’, artikel 4.
 • BuurtMus zal je pakje op de door jou aangegeven afhaaldag komen ophalen. Je ontvangt van de BuurtMus buurtbezorger een afhaalbewijs waarmee je je pakje kunt volgen. Indien je niet aanwezig bent op het afgesproken afhaalmoment proberen wij het op de volgende afhaaldag nog een keer, hierna komt je verzend-order te vervallen.
 • BuurtMus zal het verzendlabel op je pakje bevestigen en het pakje overdragen aan onze logistiek partner die de bezorging verricht.
 • Via ‘volg je pakje’ op de website www.buurtmus.nl kun je je pakje volgen.

Hoe het retourneren werkt

 • Via de BuurtMus website (en applicaties) kies je voor ‘Pakje retourneren’. Vervolgens dien je de retailer te selecteren (of in te voeren) naar wie het pakje retour wordt gestuurd en selecteer je de gewenste afhaaldag.
 • De te verzenden pakjes dienen te voldoen aan de, in deze overeenkomst beschreven, ‘Pakjes criteria’, artikel 4. Tevens dien je voor de BuurtMus retour-service te beschikken over een retourlabel van een landelijke vervoerder, of het pakje dient naar een Antwoordnummer te gaan.
 • Je dient zelf het retourlabel op je pakje te bevestigen, of het Antwoordnummer te noteren, volgens de instructies van de betreffende webshop/retailer.
 • BuurtMus zal je pakje op de door jou aangegeven afhaaldag komen ophalen. Je ontvangt van de BuurtMus buurtbezorger een afhaalbewijs waarmee je je pakje kunt volgen. Indien je niet aanwezig bent op het afgesproken afhaalmoment proberen wij het op de volgende afhaaldag nog een keer, hierna komt je retour-order te vervallen.
 • BuurtMus (en/of de logistiek partner) zal je pakje aanleveren bij of de (a) aangegeven retailer, of (b) bij de vervoerder van het retourlabel of (c) bij een logistiek partner van BuurtMus die de bezorging uitvoert.
 • Via ‘volg je pakje’ op de website www.buurtmus.nl kun je je pakje volgen. Bij optie (b) in bovenstaande passage dien je, nadat BuurtMus je pakje bij de vervoerder heeft aangeleverd, voor de juiste status gebruik te maken van de track & trace code van deze vervoerder.

Pakjes criteria

 • Zoals algemeen gangbaar in de transport branche dien je verzending scheurvrij en lekdicht te verpakken en zodanig dat het pakje stapelbaar is voor verwerking in automatische sorteermachines en tenminste een diagonale valtest vanaf een hoogte van 80 cm en een drukweerstand van 100 kg kan doorstaan. Dat betekent dat uw zending zowel een goede binnen- als buitenverpakking moet hebben. Productverpakking voldoet hier niet aan.
 • De max. lengte van het pakje is 80 cm. en de max. breedte en hoogte zijn 50 cm. Het max. gewicht is 10 kg.
 • Pakjes moeten zodanig met tape zijn gesloten dat het onmogelijk is om ze te openen zonder sporen achter te laten en zodanig dat ze bestand zijn tegen weersinvloeden.
 • Pakjes mogen niet samengebundeld zijn en mogen ook geen illegale of gevaarlijke inhoud bevatten (denk aan gevaarlijke stoffen zoals vuurwerk, ontvlambare stoffen en accuzuur, maar ook aan wapens en munitie) en mogen geen (on)geconditioneerde (bederfelijke) inhoud, (levende) dieren, stoffelijke overschotten, emmers, blikken, jerrycans of breukgevoelige inhoud (zoals glas, keramiek, hard plastic, gietijzer en aardewerk).
 • Pakjes mogen geen bijzondere waarde bevatten (denk aan zaken die - geheel of gedeeltelijk -  bestaan uit edelstenen, edelmetalen, parels, kunst, bont, tapijt, geld en waardevolle documenten). Horloges en waardebonnen met een waarde van meer dan € 520 zijn eveneens uitgesloten.
 • Indien je pakje niet voldoet aan de vereisten mag in gevaarlijke situaties een pakje worden vernietigd, waarbij je recht op schadevergoeding vervalt. Je wordt hierover achteraf zo snel mogelijk geïnformeerd. Als het pakje schade veroorzaakt (denk aan schade aan andere pakketten, reinigingskosten, vervangingskosten en letsel) ben je hiervoor verantwoordelijk. Bovendien vrijwaart je BuurtMus (en logistieke partners van BuurtMus) voor aansprakelijkheden tegenover derden die het gevolg zijn van het in strijd handelen met de ‘Pakjes criteria’ (artikel 4) beschreven in deze voorwaarden.

Niet thuis bij pakje(s) bezorgen of afhalen

 • Als het pakje moest worden bezorgd op het adres van de geadresseerde en de geadresseerde de deur niet opent, mag BuurtMus (of de logistiek partner van BuurtMus) het pakje aan één van de naastgelegen adressen afleveren. De geadresseerde krijgt hiervan een mededeling. Bij aflevering bij een naastgelegen adres zullen de ontvangers geacht worden het pakket namens de geadresseerde in ontvangst te hebben genomen en te hebben aanvaard. Het pakje mag ook worden afgeleverd aan de, voor de geadresseerde, meest dichtbij zijnde Pickup/Afhaalpunt, waar het pakket gedurende acht (8) kalenderdagen kan worden opgehaald.
 • Als de geadresseerde je pakje niet ophaalt bij de Pickup/Afhaalpunt binnen de termijn van acht (8) kalenderdagen zal het kosteloos aan jou worden geretourneerd, tenzij het pakje niet voldoet aan de ‘Pakjes criteria’ (artikel 4) beschreven in deze algemene voorwaarden. Omdat BuurtMus (en/of logistiek partner(s) van BuurtMus) voor de afleverpogingen en retourzending wel kosten maakt krijg jij je geld niet terug.
 • Pakjes kunnen door BuurtMus (en/of logistiek partners van BuurtMus) in de brieven- of pakkettenbus van de geadresseerde worden afgeleverd, waarmee de geadresseerde geacht wordt het pakket in ontvangst te hebben genomen en te hebben aanvaard.

Indien je pakje verloren en beschadigd raakt

 • Als je pakje beschadigd aan de geadresseerde is bezorgd moet je dit binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst schriftelijk aan BuurtMus melden.
 • Als je pakje verloren of beschadigd raakt, kun je een claim indienen bij BuurtMus. Je dient dan je naam, het pakjes-ordernummer, de inkoopfactuur, foto’s van de beschadiging, het afgiftebewijs, de datum van aflevering en bezorging en de inhoud en het gewicht van het pakje mede te delen.
 • Als BuurtMus de claim toewijst wordt de volgende schadevergoeding – naast de verzendkosten – uitgekeerd:
  • in geval van verzending is de vergoeding € 3,40 per kilogram (pakjes verzendingen zijn maximaal 10 kilo waarbij de vergoeding maximaal € 34 is).
  • de onder a) bepaalde vergoeding is nooit hoger dan de inkoopwaarde minus afschrijvingen van de inhoud van het pakje.
 • BuurtMus is niet aansprakelijk voor meer dan de in dit artikel vermelde vergoeding, zoals gevolgschade, koerierskosten, telefoonkosten, benzinekosten, faxkosten, bezoldiging en (andere) vormen van indirecte schade.
 • BuurtMus is niet aansprakelijk als de vertraging, het verlies of de beschadiging komt doordat het pakje niet voldoet aan de vereisten van de in deze overeenkomst beschreven ‘Pakjes criteria’ (artikel 4) en ook niet als de vertraging, de schade of het verlies is ontstaan door overmacht, de inhoud van een pakje of vanwege de verpakking van een pakje.

Overig

 • Je hebt niet het recht om de met BuurtMus (of logistieke partner(s) van BuurtMus) gesloten overeenkomst te ontbinden, omdat sprake is van een overeenkomst die strekt tot goederenvervoer als bedoeld in artikel 6:230p onder e BW.
 • Op deze overeenkomst tussen BuurtMus (of logistieke partners van BuurtMus) en jou is Nederlands recht van toepassing.

Download de app

 

Home        FAQ        Zo werkt het        Verzenden Europa    Retouren       Privacy     Pers        Volg-je-pakje

 Voorwaarden       Gratis Retouren       Marktplaats verzending      Werken bij BuurtMus      Pakket verzenden Haarlem       Pakketpunt Haarlem is thuis        Pakjes Haarlem

Telefoon: 020 - 89 43 435
ma / vr 9:00 - 22:00
za / zo 12:00 - 18:00

Support@BuurtMus.nl

BuurtMus (Sparrow bv)
Postbus 7810
1008 AA Amsterdam

 

KvK 66477336

 

Alle intellectuele en eigendomsrechten met betrekking tot deze website zijn eigendom van BuurtMus. Alle rechten voorbehouden © 2017



 